vajnory.sk

Oficiálna stránka Mestskej časti

Informácie o udalostiach

bratislava.sk

Oficiálna stránka Bratislavy

Wikipedia - Vajnory

Stránka Wikipedie venujúca sa Vajnorom

Základná škola Kataríny Brúderovej

Základná škola zriadená Mestskou časťou Vajnory

Základná škola s materskou školou sv. Jána Pavla II.

Základná škola zriadená Rímskokatolíckou cirkvou